Zakres i cel współpracy

Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta a zarazem troska o jego bezpieczeństwo i ochrona przed błędami popełnianymi, na skutek niewłaściwego stosowania, bądź niewłaściwego zrozumienia zawiłych i skomplikowanych przepisów prawa oto moje nadrzędne motto.

Chcę być dla Państwa prawnikiem, z którego pomocy będą mogli Państwo skorzystać przy każdej pojawiającej się wątpliwości przy stosowaniu przepisów prawa. Moim celem jest wsparcie, nie tylko na etapie negocjacji z kontrahentami, przeciwnikami procesowymi, próba polubownego rozwiązywania sporów, ale także wsparcie i pomoc podczas całego postępowania przedprocesowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Składana Państwu propozycja współpracy jest efektem doświadczeń, jakie zdobyłam świadcząc usługi prawne, zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, ale także dla klientów indywidualnych. Wiem, jak ważne jest wsparcie prawnika w momencie powstania problemu i potrzeba znalezienia szybkiego, skutecznego rozwiązania.

Wiem także, jak wiele problemów może rodzić niewłaściwe przygotowanie umowy, SIWZ, czy brak należytego zgromadzenia dowodów, w obliczu pojawiającego się konfliktu z kontrahentem, z którym dotychczas współpracowaliśmy. Zgodnie z powyższym, pragnąc podkreślić jak ważne, przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie dobrej i skutecznej obsługi prawnej, proponuję Państwu nawiązanie stałej współpracy.

Pełny zakres spraw wynikających 
z prowadzenia działalności gospodarczej, to w szczególności:

  • udzielanie Klientowi porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

  • sporządzanie i analiza umów zawieranych z kontrahentami,

  • szeroko rozumiana egzekucja należności- współpraca z komornikami,

  • opiniowanie projektów wewnętrznych, regulaminów, uchwał,

  • opracowywanie i wpisywanie zmian spółek do KRS,

  • uczestniczenie wspólnie z Klientem w prowadzonych przez niego negocjacjach,

  • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych,

Gwarancja jakości

Mogę zapewnić Państwa, iż dołożę należytych starań, aby jakość świadczonych przeze mnie usług była na jak najwyższym poziomie. Już na etapie wstępnego rozeznania danej sprawy ocenię, jakie są dla Państwa szanse jej powodzenia, bądź też zasugeruję odstąpienie od dochodzenia roszczeń, aby nie narazić Państwa na niepotrzebne koszty.

Wiem, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie spółki, gdyż prowadzę ich stałą obsługę prawną.     Jestem przekonana, że będę w stanie Państwa przed tymi problemami uchronić bądź chociaż zminimalizować koszty, albo przygotować odpowiednią strategię obrony.

Chciałabym , aby w relacjach z Państwem, jako moim Klientem dominowała przyjazna, miła atmosfera a słowo „prawnik” nie było kojarzone, jako tzw. zło konieczne. Chcę być dla Państwa prawnikiem pierwszego kontaktu, do którego bez skrępowania przychodzi się z problemem do rozwiązania, oczekując na fachową i szybką pomoc.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (C) 2023 - Kancelaria Radcy Prawnego - Magdalena Sokołowska