Forma współpracy

Sposób wykonywania obsługi prawnej każdorazowo jest dostosowany do Państwa potrzeb i specyfiki pracy.

Proponuję Państwu stałą obsługę prawną w formie umowy o pracę bądź umowy zlecenia. Umowa zlecenie o stałą obsługę prawną jest moim zdaniem najbardziej komfortową formą współpracy z Klientem, zapewnia stałe i nieograniczone możliwości kontaktu z prawnikiem, przy uwzględnieniu optymalizacji kosztów. Mogę świadczyć pomoc prawną, zarówno w siedzibie Klienta, jak i poprzez kontakt telefoniczny i mailowy. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnie dni tygodnia oraz godzin pracy, w jakim miałyby być świadczone usługi prawne. Mogą też podjąć Państwo decyzję o zatrudnieniu mnie na umowę o pracę, w takim wypadku mają Państwo u siebie w siedzibie stałą obsługę prawną na ustalonych wspólnie warunkach. Taka forma współpracy daje radcy prawnemu lepszą możliwość poznania specyfikacji firmy, w której prowadzi obsługę prawną, poznania jej wewnętrznych struktur i organizacji.


Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w drodze negocjacji z Klientem.

  • Wychodząc naprzeciw konkurencji oraz mając na uwadze konieczność poznania i nabrania zaufania, co do mojej osoby  proponuję w początkowej fazie współpracy np. przez okres pierwszych trzech miesięcy niższą, ustaloną wspólnie z Klientem stawkę ryczałtową bądź godzinową.

  • W grę wchodzi również zatrudnienie w formie umowy o pracę -przy takiej formie zatrudnienia, to zazwyczaj Pracodawca proponuje wysokość wynagrodzenia, uwzględnione koszty związane z zawarciem takiej umowy  a wysokość wynagrodzenia wahać się będzie, w zależności od tego, czy w grę wchodzi pełny czy pół/ćwierć etatu.

  • Wynagrodzenie mieszane  (ryczałtowo – godzinowe). Wysokość wynagrodzenia mieszanego uzależniona jest od zakresu oczekiwanej obsługi prawnej oraz nakładu pracy. Ustalona kwota wynagrodzenia jest stała w zakresie określonej liczby godzin, a jeżeli w danym miesiącu określony limit godzinowy zostanie przekroczony – każda kolejna godzina jest doliczana do miesięcznego rozliczenia.

  • Wynagrodzenie według stawki godzinowej. Wynagrodzenie według stawki godzinowej uzależnione jest od czasu pracy poświęconego przy sprawie klienta, wykazywanej w miesięcznych zestawieniach.

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (C) 2023 - Kancelaria Radcy Prawnego - Magdalena Sokołowska